.:: Zamówienia publiczne ::.Przewóz wraz z opieką dzieci zamieszkałych w miejscowości Gniewowo na terenie Gminy Wejherowo
do/z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz wraz z opieką dzieci zamieszkałych w miejscowości Gniewowo na terenie Gminy Wejherowo do/z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Przewóz wraz z opieką dzieci zamieszkałych w miejscowości Gniewowo na terenie Gminy Wejherowo do/z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Przewóz wraz z opieką dzieci zamieszkałych w miejscowości Gniewowo na terenie Gminy Wejherowo do/z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szerokiej w Kniewie

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Wykonanie nakladki asfaltowej na ul. szerokiej w Kniewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szerokiej w Kniewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szerokiej w Kniewie
załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostką brukową i płytami IOMB

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostką brukową i płytami IOMB
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmieniony rys. nr 13 - Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostką brukową i płytami IOMB
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja SIWZ nr 1 - Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostką brukową i płytami IOMB
informacje o wpisieplik skompresowany   załącznik nr 8 do SIWZ_Szczegółowa Specyfikacja Techniczna_Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostką brukową i płytami IOMB
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostką brukową i płytami IOMB
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostką brukową i płytami IOMB


Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania OSP Gościcino
załącznik nr 9 do SIWZ_Dokumentacja projektowa_Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ _Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie _Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo
Załącznik nr 8 do SIWZ_Dokumentacja projektowa_Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo

Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze oferty: "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania - zestaw 1 - Budowa budynku remizy OSP w Górze
załącznik nr 9 do SIWZ_Dokumentacja_Budowa budynku remizy OSP w Górze

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa budynku remizy OSP w Górze
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Budowa budynku remizy OSP w Górze

Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie ul. Strażackiej

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty_Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie ul.Strażackiej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zestaw nr 2 odpowiedzi na pytania_Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrebie ul. Strażackiej
informacje o wpisieplik skompresowany   modyfikacja SIWZ nr 1 _Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrebie ul. Strażackiej
informacje o wpisieplik skompresowany   zestaw nr 1_odpowiedzi na pytania_Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie ul. Strażackiej
załącznik nr 8 do SIWZ_Dokumentacja__Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie ul. Strażackiej

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie ul. Strażackiej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie ul. Strażackiej

Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie_Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placowek oświatowych
informacje o wpisieplik MS Word   załącznik nr 9 do SIWZ_Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej -Etap Ia , Ib i Ic

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej Etap Ia, Ib i Ic - część III(etap Ic)
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I _Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul.Drzewiarza i ul. Południowej Etap Ia, Ib i Ic_CZĘŚĆ I ETAP IA
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia nr 2_Budowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w obrębie ul.Drzewiarza i ul. Południowej Etap Ia, Ib i Ic
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ nr 2_Budowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w obrębie ul.Drzewiarza i ul. Południowej Etap Ia, Ib i Ic
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul.Drzewiarza i ul. Południowej Etap Ia, Ib i Ic_zestaw nr 1
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogloszenia nr 1_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrebie ul. Drzewiarza i ul. Południowej - Etap Ia, Ib i Ic
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja nr 1 SIWZ_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrebie ul. Drzewiarza i ul. Południowej - Etap Ia, Ib i Ic
informacje o wpisieplik MS Word   Załacznik nr 9 do SIWZ_Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamówienia_Budowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej
Załącznik nr 8 do SIWZ_Dokumentacja projektowa_budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej -Etap Ia, Ib i Ic
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej -Etap Ia, Ib i Ic

Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbiou robót - Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 10 do SIWZ - Mapy dróg - Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej -Etap Ia i Ib - POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   uniewaznienie_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej Etap Ia i Ib
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zestaw nr 1 _odpowiedzi na pytania do SIWZ_Budowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Poludniowej Etap Ia i Ib
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.05.2015 r.
Załącznik nr 8 do SIWZ Dokumentacja projektowa _Budowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej etap Ia i Ib

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej -Etap Ia i Ib
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej -Etap Ia i Ib

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 16.432.000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór najkorzystniejszej oferty_Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania_udzielenie i obsluga kredytu długoterminowego_zestaw4
UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia_09.06.2015_Udzielenie i obługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ nr 3_Udzielenie i obługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania_zestaw 3_Udzielenie i obługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia_Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy wejherowo w wysokosci 16.432.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ nr 2 _Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wys. 16.432.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zestaw nr 2 _Odpowiedzi na pytania do SIWZ _Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy wejherowo w wys. 16.432.000 zl z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia nr 2 - kredyt 26.05.2015 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia - 26.05.2015 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ 26.05.2015 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania do SIWZ - 26.05.2015 r
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - kredyt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - kredyt
link: załączniki do SIWZ - kredyt

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej -Etap Ia i Ib

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie_Budowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w obrebie ul. Drzewiarza i ul. Południowej _etap Ia i Ib
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania zestaw 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej Etap Ia i Ib"
Załącznik nr 8 do SIWZ_Dokumentacja projektowa_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej - Etap Ia i Ib

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w obrebie ul. Drzewiarza i ul. Południowej - Etap Ia i Ib
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w obrebie ul. Drzewiarza i ul. Południowej - Etap Ia i Ib

Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ciągu ulicy Słonecznej w Gościcinie w km 0+130 - 1+020

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór najkorzystniejszej oferty _Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie
informacje o wpisieplik skompresowany   Załacznik nr 8 do SIWZ_dokumentacja_Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ciagu ulicy Słonecznej w Gościcinie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ciagu ulicy Słonecznej w Gościcinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ciagu ulicy Słonecznej w Gościcinie

Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór oferty_Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo
Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo- link do dokumentacji (załącznik nr 8 do SIWZ)

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Excel   Załącznik nr 1A do formularza oferty_Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie - powtórne postępowanie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór _Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie
załącznik nr 9 SIWZ_Dokumentacja projektowa_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór najkorzystniejszej oferty_Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci zamieszkałych w Gminie Wejherowo
informacje o wpisieplik skompresowany   SIWZ_Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych w Gminie Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci zamieszkałych w Gminie wejherowo

Budowa boisk wraz z parkingiem przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gowinie

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Boisk wraz z parkingiem przy SSP w Gowinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zestaw nr 4 _odpowiedzi na pytania_Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP w Gowinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania_zestaw 3_Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP w Gowinie
informacje o wpisieplik skompresowany   zestaw odpowiedzi na pytania nr 2_Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP w Gowinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania_1_Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP Gowino
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP w Gowinie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP w Gowinie
załącznik nr 9 do SIWZ dokumentacja projektowa - Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP w Gowinie

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewowo oraz spinka sieci wodociągowej w Ustarbowie z siecią wodociągową w Gowinie wraz z komorą pomiarową

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - w ramach części 2. - Rozbudowa sieci wodociągowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - w ramach części 1. - Rozbudowa sieci wodociągowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania - budowa wodociągu
Załącznik nr 8 do SIWZ Dokumentacja projektowa_rozbudowa sieci wodociągowej

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - rozbudowa sieci wodociągowej
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy - rozbudowa sieci wodociągowej
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - rozbudowa sieci wodociągowej

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ nr 2_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zestaw odpowiedzi nr 2 _Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja tresci SIWZ_nr1_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zestaw odpowiedzi na pytania_nr1_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudo strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu_Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudo strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie CZĘŚCI 1_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie CZĘŚCI 2 - Budowa kanalizcaji sanitarnej w Goscicinie w obrebie ul. Drzewiarza i ul. Południowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zestaw odpowiedzi nr 2_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zestaw odpowiedzi nr 1_Budowa kanalizacji w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ_1_ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia_1_Budowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej
Załącznik nr 8 do SIWZ _Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu_Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej

Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie_Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ_Budowa ul. Wodnej w Bolszewie_zmiana godziny składania i otwarcia ofert
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia_Budowa ul. Wodnej w Bolszewie_zmiana godziny skladania ofert
Załącznik nr 9 do SIWZ_Dokumentacja projektowa_Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu_Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części

UWAGA: zmiana terminu składania ofert

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nakładki asfaltowe
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ - wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Załącznik do odpowiedzi - Technologia konstrukcji nawierzchni - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania zestaw 2 - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   1. strona SIWZ - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówienie - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo w podziale na części

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie _Rozbudowa SSP w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zestaw odpowiedzi nr 4
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ nr 4
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.02.2015 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia _Rozbudowa SSP Bolszewo_ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ nr 3 _Rozbudowa SSP Bolszewo_ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
informacje o wpisieplik skompresowany   Zestaw odpowiedzi nr 3_Rozbudowa SSP Bolszewo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zestaw odpwiedzi nr 2 _Rozbudowa SSP Bolszewo
Załącznik do odpowiedzi nr 2 _Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska _Rozbudowa SSP Bolszewo

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ nr 2 _11.02.2015 Rozbudowa SSP Bolszewo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia _ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_Rozbudowa SSP Bolszewo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zestaw 1 - odpowiedzi do SIWZ -Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja SIWZ 04.02.2015 r. Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu 04.02.2015 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu
załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa_Rozbudowa SSP Bolszewo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_ SSP w Bolszewie o budynek szkoły, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie SSP w Bolszewie o budynek szkoły, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu

Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontów cząstkowych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ - Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy - Wykonanie remontów cząstkowcyh dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   załącznik nr 8 do SIWZ - szczegółowa specyfikacja techniczna - Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór oferty na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie
zał. nr 8 do SIWZ _Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie

Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie_Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania do SIWZ - reaktywacja SUW Góra - 24.11.2014 r
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania - Reaktywacja ujecia i stacji uzdatniania w m. Góra - 20.11.2014
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - reaktywacja ujęcia w m. Góra
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Reaktywacja ujęcia w m. Góra
dokumentacja projektowa - link

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gniewowie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygniecie - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gniewowie
załącznik nr 9a do SIWZ - Dokumentacja projektowa_uzupełniona
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ-zmiana terminu skladania ofert _Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gniewowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania - boisko w Gniewowie
informacje o wpisieplik skompresowany   modyfikacja-przedmiary_29.10.2014 - boisko w Gniewowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ- Budowa kompleksu w Gniewowie
załącznik nr 9 do SIWZ - DOKUMENTACJA_Gniewowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ_Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gniewowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie_Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gniewowie

Budowa kładki dla pieszych na Kanale "C" ulgi w ArtParku w Bolszewie

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór najkorzystniejszej oferty - budowa kładki w ArtParku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ - budowa kładki w ArtParku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania do SIWZ - Budowa kładki w ArtParku - uzupełnione o logo projektu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania do SIWZ - Budowa kładki w ArtParku
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - budowa kładki w ArtParku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kładki w ArtParku
link: załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Budowa kładki w ArtParku

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie postępowania - Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania II - Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania - Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ-Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia_interwencyjne odśnieżanie 16.10.2014
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogloszenia odsnieżanie interwencyjne - ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
informacje o wpisieplik skompresowany   modyfikacja SIWZ - interwencyjne odśnieżanie _16.10.2014
informacje o wpisieplik skompresowany   zał. 8 SIWZ mapy sołectw- interwencyjne odsnieżanie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ odśnieżanie interwencyjne- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik MS Word   zał. 6 SIWZ wykaz dróg - interwencyjne odsnieżanie
informacje o wpisieplik MS Word   zał. 5 SIWZ - interwencyjne odsnieżanie
informacje o wpisieplik MS Word   zał. 5a SIWZ - interwencyjne odsnieżanie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogloszenie - interwencyjne odsnieżanie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - interwencyjne odsnieżanie


Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   mofikacja SIWZ - odsnieżanie ryczałtowe - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
link do załącznika nr 10 do SIWZ - MAPY
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - zimowe utrzymanie dróg
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - zimowe utrzymanie dróg
informacje o wpisieplik MS Word   zał. nr 9 do SIWZ -projekt umowy, zimowe utrzymanie dróg

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

Zagospodarowanie Nowego Dworu Wejherowskiego poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie Nowego Dworu Wejherowskiego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedź na pytanie do SIWZ z dnia 16.10.2014 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania do SIWZ-zagospodarowanie Nowego Dworu Gd.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie Nowego Dworu Wejherowskiego poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Zagospodarowanie Nowego Dworu Wejherowskiego poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Dezyzja - pozwolenie na budowę
Dokumentacja projektowa - link

Karol Kepkainformacje o wpisie

Budowa placu zabaw w Bieszkowicach oraz placu zabaw i pomostu
w Zbychowie

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieszkowice i Zbychowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia - Bieszkowice i Zbychowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placu zabaw w Bieszkowicach oraz placu zabaw i pomostu
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa placu zabaw w Bieszkowicach oraz placu zabaw i pomostu
informacje o wpisieplik skompresowany   Dokumentacja projektowa - Budowa placu zabaw w Bieszkowicach oraz placu zabaw i pomostu

Karol Kepkainformacje o wpisie

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwisem i modernizacją w ramach projektu pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo"

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   BIP - rozstrzygnięcie _dostawa sprzętu komputerowego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania - wykluczenie cyfrowe
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwisem i modernizacją w ramach projektu pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwisem i modernizacją w ramach projektu pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 8a do SIWZ - Opis oferowanego sprzętu

Karol Kepkainformacje o wpisie

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Kąpino gmina Wejherowo etap I zadanie I i II

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie _Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Kapino gm. Wejherowo - etap I - zadanie I i II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania do SIWZ - kanalizacja Kąpino
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia - Przesuniecie terminu skladania ofert_Budowa kanalizacji w Kapinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana SIWZ-PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - Budowa kanalizacji w Kąpinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT (kanalizacja Kąpino)
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ - UWAGA ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT (kanalizacja Kąpino)
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania_23.10.2014 r._Budowa kanalizacji w m.Kąpino
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania_21.10.2014_kanalizacja Kąpino
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania_kanalizacja Kąpino_16.10.2014
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania - kanalizacja Kąpino
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogloszenia - kanalizacja Kąpino
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ-kanalizacja Kąpino
informacje o wpisieplik skompresowany   odpowiedzi na pytania - kanalizacja Kąpino_02.10.2014
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Kąpino gmina Wejherowo etap I zadanie I i II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Kšpino gmina Wejherowo – etap I – zadanie I i II
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych na ulicach gminnych w Kąpinie
Dokumentacja projektowa - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Kąpino gmina Wejherowo etap I zadanie I i II


Budowa ul. Polnej w Bolszewie

(ponowne postępowanie)

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie - Budowa ul. Polnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Budowa ulicy Polnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Polnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa ul. Polnej w Bolszewie

Budowa ul. Polnej w Bolszewie, dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   nakładki asfaltowe - unieważnienie
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 7a do SIWZ - projekt umowy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja SIWZ - Wykonanie nakładek asfaltowych
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - wykonanie nakładek asfaltowych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nakładek asfaltowych
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 8.1 do SIWZ
informacje o wpisieplik skompresowany   załącznik nr 8.2 do SIWZ
informacje o wpisieplik skompresowany   załącznik nr 8.3 do SIWZ


Rozbudowa skrzyżowania ulicy Zamostnej z ulicą Wejherowską w Bolszewie (powtórzone postępowanie)

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór oferty - skrzyżowanie ul. Zamostnej z ul. Wejherowską w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia_29.09.2014 - skrzyżowanie ul. Zamostnej z ul. Wejherowską
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ_29.09.2014 - skrzyżowanie ul. Zamostnej z ul. Wejherowską
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa skrzyżowania ulicy Zamostnej z ulicą Wejherowską w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa skrzyżowania ulicy Zamostnej z ulicą Wejherowską w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania do SIWZ - Rozbudowa skrzyżowania ulicy Zamostnej z ulicą Wejherowską w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - skrzyżowanie ul. Zamostnej z ul. Wejherowską
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - skrzyżowanie ul. Zamostnej z ul. Wejherowską
LINK DO DOKUMENTACJI - załacznik nr 9 do SIWZ

Zagospodarowanie Nowego Dworu Wejherowskiego
poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

Modyfikacja SIWZ - UWAGA Zmiana formularza ofertowego - załącznik nr 1a

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zagospodarowanie Nowego Dworu Wejherowskiego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wyjaśnienie na zapytanie Wykonawcy - Zagospodarowanie Nowego Dworu Wejherowskiego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ - strefa rekreacyjno - sportowa w Nowym Dworze Wejherowskim
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Zagospodarowanie Nowego Dworu Wejherowskiego poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie Nowego Dworu Wejherowskiego poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   decyzja - pozwolenie na budowę
Dokumentacja projektowa - link

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Budowa ul. Polnej w Bolszewie (ZAKOŃCZONO)

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania - Budowa ul. Polnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - Budowa ul. Polnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ Budowa ul. Polnej w Bolszewie
dokumentacja projektowa - Budowa ul. Polnej w Bolszewie

Rozbudowa skrzyżowania ulicy Zamostnej z ulicą Wejherowską w Bolszewie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie - skrzyżowanie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - Rozbudowa skrzyżowaniaul. Zamostnej z ul. wejherowską w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Rozbudowa skrzyżowania ul. Zamostnej z ul. Wejherowską w Bolszewie
link do dokumentacji - załącznik nr 9 do SIWZ (Rozbudowa skrzyżowania)

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie - dostawa mebli dla filii biblioteki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania dot. SIWZ - Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Excel   Załącznik nr 1A do SIWZ - Zestawienie cen jednostkowych
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja

Karol Kepkainformacje o wpisie

Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie etap II
(ponowny przetarg)

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Goœcicinie – etap II
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Goœcicinie – etap II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odwodnienie płyty boiska
Dokumentacja projektowa - Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie etap II

Karol Kepkainformacje o wpisie

Budowa ul. Polnej w Bolszewie
(ponowny przetarg)

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa ul. Polnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Polnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa ulicy Polnej w Bolszewie
Dokumentacja projektowa - Budowa ulicy Polnej w Bolszewie

Karol Kepkainformacje o wpisie

Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (4 lokale socjalne na stały pobyt ludzi) na działce 488/21 wraz z instalacjami i przyłączami: elektrycznym i sanitarnym na działkach 488/20, 488/21, 488/22 w Gościcinie

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (4 lokale socjalne na stały pobyt ludzi) na działce 488/21 wraz z instalacjami i przyłączami: elektrycznym i sanitarnym na działkach 488/20, 488/21, 488/22 w Gościcinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (4 lokale socjalne na stały pobyt ludzi) na działce 488/21 wraz z instalacjami i przyłączami: elektrycznym i sanitarnym na działkach 488/20, 488/21, 488/22 w Gościcinie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (4 lokale socjalne na stały pobyt ludzi) na działce 488/21 wraz z instalacjami i przyłączami: elektrycznym i sanitarnym na działkach 488/20, 488/21, 488/22 w Gościcinie
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, decyzje

Karol Kepkainformacje o wpisie

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ROZSTRZYGNIĘCIE - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie
Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Karol Kepkainformacje o wpisie


Karol Kepkainformacje o wpisie

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ - Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo

 

Załącznik nr 8.1 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Karol Kepkainformacje o wpisie


Budowa ul. Polnej w Bolszewie

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa ul. Polnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Polnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa ul. Polnej w Bolszewie
Dokumentacja projektowa - Budowa ul. Polnej w Bolszewie

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo - ponowne ogłoszenie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo
załącznik nr 6 do SIWZ dokumentacja - wyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik skompresowany   projekty umów - wyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik skompresowany   załaczniki do formularza oferty - wyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - wyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - wyposażenienie biblioteki


Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II
(ponowny przetarg)

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Goœcicinie – etap II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odwodnienie płyty boiska
Dokumentacja projektowa - Budowa kompleksu  sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w miejscowości Góra - ponowne ogłoszenie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie postępowania - Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Góra
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja _Góra
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Reaktywacja ujęcia i stacjji uzdatniania w m. Góra
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - Reaktywacja ujęcia i stacjji uzdatniania w m. Góra

Przebudowa ul. Reja w Bolszewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie - Przebudowa ul. Reja w Bolszewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania - Przebudowa ul. Reja w Bolszewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Przebudowa ul. Reja w Bolszewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - Przebudowa ul. Reja w Bolszewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

załącznik nr 13 - dokumentacja projektowa

 

 

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie


Dostawa i montaż wyposażenia filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo - z podziałem na części

 

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie postępowania- Wyposażenienie biblioteki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania 17.07.2014_wyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ_2_17.07.2014 wyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik skompresowany   załączniki do modyfikacji SIWZ - wyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania 16.07.2014
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - wyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - wyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik skompresowany   załączniki do formularza -wuyposażenie biblioteki
informacje o wpisieplik skompresowany   projekty umów - wyposażenie biblioteki
załącznik nr 6 - dokumentacja

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bolszewie
Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja SIWZ - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   mapa sytuacyjno - wysokościowa odwodnienia płyty boiska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ-Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II
Dokumentacja projektowa - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap II

Karol Kepkainformacje o wpisie

Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w miejscowości Góra

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie postępowania - Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ - Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie Reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra
załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ-reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania w m. Góra

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w Orlu o dł. ok. 350 m

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w Orlu o dł. ok. 350 m
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w Orlu o dł. ok. 350 m
informacje o wpisieplik skompresowany   Dokumentacja projektowa - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w Orlu o dł. ok. 350 m
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w Orlu o dł. ok. 350 m
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w Orlu o dł. ok. 350 m
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w Orlu o dł. ok. 350 m
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w Orlu o dł. ok. 350 m

Przebudowa polegająca na utwardzeniu dróg gminnych płytami IOMB, kostką brukową i brukiem
w ramach programu przebudowy dróg Gminy Wejherowo - powtórne postępowanie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie IOMBY
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - płyty IOMB
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - płyty IOMB
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy IOMBY
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 10 SST IOMBY
informacje o wpisieplik skompresowany   załączniki graficzne - IOMBY

Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Zbychopwie - utworzenie w miejscowości Zbychowo siłowni zewnętrznej

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie Zbychowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania 16.05.2014- Zbychowo
informacje o wpisieplik MS Word   zał. 7a do SIWZ - projekt umowy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ - Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Zbychowie
informacje o wpisieplik skompresowany   załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ-Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Zbychowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Zbychowie

Przebudowa polegająca na utwardzeniu dróg gminnych płytami IOMB, kostką brukową i brukiem
w ramach programu przebudowy dróg Gminy Wejherowo

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie - Utwardzenie dróg płytami IOMB

UWAGA 1: OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA ZMODYFIKOWANYM FORMULARZU OFERTOWYM.

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   FORMULARZ OFERTOWY PO MODYFIKACJI
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmiaie ogłoszenia - IOMB
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ - UWAGA - ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IOMB

UWAGA: nowy projekt umowy załącznik nr 7a do SIWZ

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   załącznik 7a do SIWZ - projekt umowy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IOMB
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ IOMB
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu płyty IOMB
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ IOMB
informacje o wpisieplik skompresowany   załączniki graficzne płyty IOMB
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 10 - SST


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 17.200.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych - POWTÓRNE POSTĘPOWANIE

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie - Kredyt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania 28.05.2014 - KREDYT
informacje o wpisieplik skompresowany   odpowiedzi na pytania do SIWZ 27.05.2014 - KREDYT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia 16.05.2014 r. - kredyt (2)
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia 16.05.2014 - kredyt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ 16.05.2014 - kredyt
informacje o wpisieplik skompresowany   odpowiedzi na pytania 16.05.2014 - kredyt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania - kredyt 09.05.2014
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ - kredyt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia - kredyt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - udzielenie i obsluga kredytu
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - udzielenie i obsluga kredytu
informacje o wpisieplik skompresowany   załączniki do SIWZ - udzielenie i obsługa kredytu

Karol Kepkainformacje o wpisie

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo

Karol Kepkainformacje o wpisie

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.05.2014 R. GODZ. 8:45.

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo - Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, dokumentacja projektowa

Karol Kepkainformacje o wpisie

Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie

UWAGA 1: TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 23.04.2014 R. GODZ. 8:30

UWAGA 2: OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA ZMODYFIKOWANYM FORMULARZU OFERTOWYM

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wyjaśnienia na zapytania Wykonawców - Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyjaśnienia na zapytania Wykonawców, modyfikacja treści SIWZ, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie
Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa
informacje o wpisieplik skompresowany   Decyzje - Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie

Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Zbychowie - utworzenie w miejscowości Zbychowo siłowni zewnętrznej.

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie - Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Zbychowie
informacje o wpisieplik skompresowany   załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Zbychowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Zbychowie

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gowinie, ul. Wodna

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gowinie, ul. Wodna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gowinie, ul. Wodna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gowinie, ul. Wodna
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gowinie, ul. Wodna
Dokumentacja projektowa - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gowinie, ul. Wodna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treści SIWZ - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gowinie, ul. Wodna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gowinie, ul. Wodna

Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu – Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu – Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu – Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu – Etap I wraz z budowš kanalizacji deszczowej - Etap I i II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu - Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treści SIWZ - UWAGA: Zmiana terminu składania ofert - Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu - Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu - Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia - Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu - Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu - Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu - Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II
Dokumentacja zawierająca opis przedmiotu zamówienia - Budowa ulicy Nadrzecznej w Orlu - Etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i II


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 17.200.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie - kredyt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia kredyt - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ kredyt - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania do SIWZ 14.03.2014 r. - Kredyt
informacje o wpisieplik skompresowany   odpowiedzi do SIWZ 13.03.2014 - kredyt
informacje o wpisieplik skompresowany   odpowiedzi na pytania - kredyt_27.02.2014
informacje o wpisieplik skompresowany   załączniki do SIWZ - kredyt długoterminowy
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - kredyt długoterminowy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - kredyt

Budowa ulicy ks. Felskiego w Górze

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie - Budowa ul. ks. Felskiego w Górze
dokumentacja zawierajaca opis przed. zamówienia (ul. ks. Felskiego w Górze)
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa ul. ks. felskiego w Górze
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - Budowa ul. ks. Felskiego w Górze

Wykonywanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Wejherowo w 2014 roku z podziałem na części

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - Wykonywanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Wejherowo w 2014 roku z podziałem na części
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Wejherowo w 2014 roku z podziałem na części
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Wykonywanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Wejherowo w 2014 roku z podziałem na części

Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie przetargu - Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania 07.02.2014 (Sopieszyno)
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   UWAGA - modyfikacja godziny składania ofert(RZP.271.4.2014.JA)
informacje o wpisieplik skompresowany   odpowiedzi na pytania do SIWZ 06.02.2014 - Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie
informacje o wpisieplik skompresowany   odpowiedź na pytania do SIWZ_Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie
informacje o wpisieplik skompresowany   załączniki do modyfikacji SIWZ Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie
Dokumentacja - do zał. nr 8 do SIWZ (Przebudowa i zagospodarowanie stawu retencyjnego w Sopieszynie)

Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie wraz z przebudową mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu drogi łączącej działki o numerach ewidencyjnych 243 i 251/2 w Bolszewie

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie wraz z przebudową mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu drogi łączącej działki o numerach ewidencyjnych 243
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   oGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie wraz z przebudową mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu drogi łączącej działki o numerach ewidencyjnych 243 i 251/2 w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ - Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie wraz z przebudową mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu drogi łączącej działki o numerach ewidencyjnych 243 i 251/2 w Bolszewie - UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie wraz z przebudową mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu drogi łączącej działki o numerach ewidencyjnych 243 i 251/2 w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie wraz z przebudową mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu drogi łączącej działki o numerach ewidencyjnych 243 i 251/2 w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie wraz z przebudową mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu drogi łączącej działki o numerach ewidencyjnych 243 i 251/2 w Bolszewie
Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa - część 1.
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa - część 2.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Załącznik graficzny nr 12 do SIWZ - zakres przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie - Przebudowa ul. Strażackiej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania ul. Strażacka 04.02.2014
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ ul. Strażacka - zmiana terminu skladania ofert
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana ogłoszenia ul. Strażacka - zmiana terminu składania ofert
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zał. nr 2 do odpowiedzi - przedmiary
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zał. 1 do odpowiedzi - opinia geotechniczna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania 30.01.2014 - ul. Strażacka
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   modyfikacja SIWZ - RZP.271.01.2014.JA
informacje o wpisieplik MS Word   ogłoszenie - Przebudowa ul. Strażackiej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Przebudowa ul. Strażackiej w Bolszewie
Dokumentacja(do załacznika nr 9 do SIWZ) - Przebudowa ul. Strażackiej w Bolszewie


Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi do przetargu Zestaw 2 - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Modyfikacja SIWZ - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 8a do SIWZ - projekt umowy po zmianie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi do przetargu Zestaw 1 i modyfikacja SIWZ - WYkonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
Załączniki 9.1 - 9.5 dokumentacja projektowa - nakładki asfaltowe


Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

Ochrona osób i mienia w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona budynku UG
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania - ochrona
informacje o wpisieplik MS Word   ogłoszenie - ochrona UG
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Ochrona Urzędu Gminy Wejherowo

Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik do doprecyzowania treści SIWZ - obowiązujący formularz ofertowy - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Doprecywowanie treści SIWZ - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacja treści SIWZ - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo

Rokowania na sprzedaż mienia ruchomego - samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik rokowań na sprzedaż mienia ruchomego - samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego - samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266.


Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z załącznikiem - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 7 do SIWZ - Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Gminy Wejherowo

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wybór najkorzystniejszej oferty - materiały biurowe
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
informacje o wpisieplik MS Excel   Załącznik nr 6 do SIWZ
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 6A do SIWZ

Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie - Świadczenie usług ochrony - zad. I, II i IV
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie - zad. III Ochrona osób i mienia siedziby Urzędu Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o zamówieniu
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ
informacje o wpisieplik skompresowany   Załączniki 7.1. - 7.4. do SIWZ Projekty umów


Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej w Gowinie

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie strefy rekreacynjo - sportowej w Gowinie

UWAGA - KOLEJNAZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.12.2013 GODZ: 8:45

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Modyfikacja treœci SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, UWAGA: Kolejna zmiana terminu skłdania ofert - Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Gowinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacja treœci SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - UWAGA: PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Gowinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Gowinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacja treœci SIWZ - Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Gowinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ - Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Gowinie - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja SIWZ - 29.11.2013 r.
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Gowinie

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Gowinie"
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Gowinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Gowinie
informacje o wpisieplik MS Excel   Załącznik nr 8 do SIWZ - zestawienie rzeczowo-finansowe

Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnoprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych.

Karol Kepkainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie przetargu
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnoprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie - Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnoprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych.

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap I

Małgorzata Witzoninformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap I"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 27.11.2013 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 26.11.2013 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja SIWZ - "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap I"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap I"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gośœcicinie – etap I” - ogłoszenie i SIWZ
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi do SIWZ
Dokumentacja projektowa

Joanna Adaszewskainformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zmiana treści SIWZ, UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie".

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie parkingów przy siedzibie UG w Wejherowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Przetarg pn. "Zimowe utrzymanie parkingów przy siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie"
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ
informacje o wpisieplik MS Word   Projekt Umowy
_______________________________________________________________

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie przetargu pn. Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ, zmiana ogłoszenia i załącznik 8a do przetargu na "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Przetarg pn. „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo”
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt Umowy III
Dokumentacja
________________________________________________________________

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie przetargu pn. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ
_____________________________________________________________________________

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie do części XVII przetargu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach części 2, 4, 11 zamówienia pn.: Interwencyjne odśnieżanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert: "Interwencyjne odśnieżanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: „Interwencyjne odśnieżanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo”
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja treści SIWZ
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 7 - wykaz dróg
_____________________________________________________________________________

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: " Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie
informacje o wpisieplik   ZAŁĄCZNIK NR 5 DO siwz PO ZMIANIE - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygnięcie przetargu pn. "Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. "Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rozstrzygnięcie - zadanie V
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie przetargu pn. „Wykonanie projektów na budowę dróg na terenie Gminy Wejherowo”sygn. akt RZP.271.151.2013.JA
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie-Zadanie I - przetarg na wykonanie projektów dróg.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Wykonanie projektów na budowę dróg na terenie Gminy Wejherowo”sygn. akt RZP.271.151.2013.JA

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie przetargu - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo”sygn. akt RZP.271.150.2013.MW
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania w ramach części IV i V

link do dokumentacji projektowej

http://www.ug.wejher.pl/2013/proj_asfalt2.zip


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Gościcinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uzupełnione o logo UE odpowiedzi do SIWZ do przetargu pn.:"Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie - etap I" .
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Gościcinie - odpowiedzi na pytania.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: "Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Goœcicinie – etap I” .
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Drzewiarza w Goœcicinie – etap I”.

poniżej link do dokumentacji - załącznik nr  10 do SIWZ

http://ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/20130906_dokumentacja_projektowa.zip


 

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie przetargu pn. "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo'.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo".

Dokumentacja projektowa pod linkiem:

http://www.ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/20130903_dokumentacja_projektowa_zal_9_1%20-%209_11.zip


 

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie dodatkowych informacji, SPROSTOWANIE - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej" - UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej.
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie, odpowiedzi na pytania oraz link do dokumentacji projektowej.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie dodatkowych informacji, SPROSTOWANIE - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Przetarg pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej - ogłoszenie
informacje o wpisieplik MS Word    Przetarg pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej - SIWZ
informacje o wpisieplik MS Excel    Przetarg pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej - zał.9 - Wykaz cen
Przetarg pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej - zał.10 - Dokumentacja projektowa
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej - zał. 11 - uszczegółowienie dokumentacji projektowej

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygnięcie przetargu pn. "„Budowa studni w Reszkach”".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania wykonawców - przetarg pn.: "„Budowa studni w Reszkach”" z 13.09.2013 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania wykonawców - przetarg pn.: "„Budowa studni w Reszkach”".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:pn. „Budowa studni w Reszkach”.

dokumentacja budowa studni w Reszkach http://www.ug.wejher.pl/2013/z8dok.zip


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania- Przetarg pn. „"Wykonanie projektów na budowę dróg na terenie Gminy Wejherowo”".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pierwsza strona SIWZ - "Wykonanie projektów na budowę dróg na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Wykonanie projektów na budowę dróg na terenie Gminy Wejherowo”.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania pn. Przebudowa mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu ul. Wodnej w Bolszewie.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Przebudowa mostu nad rzekš Bolszewkš w cišgu ul. Wodnej w Bolszewie”.

link do dokumentacji projektowej: http://ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/20130802_przebudowa_most.zip


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treœci SIWZ - „Budowa nowych punktów oœwietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo”.
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT w przetargu pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ - Przetarg pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo".

załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa pod n/w linkiem

http://www.ug.wejher.pl/2013/z10oswietlenie.zip


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie przetargu: „Konserwacje, bieżšce naprawy oraz usuwanie awarii na sieci wodocišgowej w Gminie Wejherowo”.
informacje o wpisieplik MS Word   Przetarg pn. „Konserwacje, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej w Gminie Wejherowo”
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Załacznik nr 9 do SIWZ
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Załącznik nr 10 - Schematy sieci wodociągowej.
_________________________________________________________________

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg pn. Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedź na pytanie Wykonawcy: „Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim”
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytanie dot. SIWZ
informacje o wpisieplik MS Word   Przetarg nieograniczony pn. "Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim "
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogloszenie o zamowieniu

Link do dokumentacji  przetargowej :

http://www.ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/20130717_zalacznik8_do_siwz.zip

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

_________________________________________________________________

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim”
_________________________________________________________________

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienia przetargu pn. Przebudowa mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu ul. Wodnej w Bolszewie
informacje o wpisieplik MS Word   Przetarg pn. Przebudowa mostu nad rzeką Bolszewką w ciągu ul. Wodnej w Bolszewie.doc
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamówieniu
Link do dokumentacji przetargowej

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

http://ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/20130802_przebudowa_most.zip
_________________________________________________________________

Kamil Kamińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - BUDOWA OGRODZENIA PRZY SSP W GOWINIE.pdf
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Budowa ogrodzenia przy SSP w Gowinie”.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie przetargu pn.: „Konserwacje, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej w Gminie Wejherowo”.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: „Konserwacje, bieżšce naprawy oraz usuwanie awarii na sieci wodocišgowej w Gminie Wejherowo”.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie Przetargu pn. Utworzenie nowego gminnego centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie - RZP271.132.2013.JA
informacje o wpisieplik skompresowany   załączniki do odpowiedzi z dnia 01.08.2013
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedź na pytanie dot. SIWZ
informacje o wpisieplik skompresowany   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - UWAGA ZMIANA TERMINU oraz modyfikacja SIWZ - dot. przetargu pn.:"Utworzenie nowego gminnego centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Utworzenie nowego gminnego centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa".
dokumentacja: http://ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/20130719.zip

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - " Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim ".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim”.

Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa - http://www.ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/20130717_zalacznik8_do_siwz.zip


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisiePrzetarg pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 13.450.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych".

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 13.450.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych" .
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi z dn.12.08.2013 r. - na pytanie dot. SIWZ przetargu pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 13.450.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytanie dot. SIWZ przetargu pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 13.450.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych".
informacje o wpisieplik skompresowany   odpowiedzi i modyfikacja SIWZ 01.08.2013 KREDYT
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania 31.07.2013 r. do SIWZ wraz z załącznikami.
informacje o wpisieplik skompresowany   Zmiana treœci SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokoœci 13.450.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych”.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania - przetarg pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 13.450.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych".
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z załącznikami i uzupełnieniami.
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; modyfikacja SIWZ - UWAGA zmiana terminu
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 13.450.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych".


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty : "Dostawa 26 komputerów typu laptop z oprogramowaniem dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zapytanie ofertowe: "Dostawa 26 komputerów typu laptop z oprogramowaniem dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania " Dostawa środka dezodorującego dla neutralizacji zapachów przy zrzucie ścieków na stacji zlewnej w Gościcinie, przy ul. Brzozowej na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Dostawa środka dezodorującego dla neutralizacji zapachów przy zrzucie ścieków na stacji zlewnej w Gościcinie, przy ul. Brzozowej na terenie Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty : "Budowa parkingu przy SSP w Orlu oraz budowa parkingu przy SSP w Gowinie".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg nieograniczony pn."Budowa parkingu przy SSp w Orlu oraz budowa parkingu przy SSP w Gowinie".

Dokumentacja projektowa


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania pn."Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Felskiego w miejscowości Góra Gmina Wejherowo" .
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. ks. Felskiego w miejscowoœci Góra – Gmina Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygnięcie rzetargu pn. „Konserwacje, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej w Gminie Wejherowo”.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Konserwacje, bieżšce naprawy oraz usuwanie awarii na sieci wodocišgowej w Gminie Wejherowo”.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na część 1 oraz część 2 zamówienia - " Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowych ulepszonych na nawierzchnię z płyt IOMB w ramach programu przebudowy dróg Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   "Pierwsza strona SIWZ - Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowych ulepszonych na nawierzchnię z płyt IOMB w ramach programu przebudowy dróg Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowych ulepszonych na nawierzchnię z płyt IOMB w ramach programu przebudowy dróg Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty do przetargu "Budowa placu zabaw przy SSP Orle w ramach programu Radosna Szkoła".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania "Budowa placu zabaw przy SSP Orle w ramach programu Radosna Szkoła" - 2.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania "Budowa placu zabaw przy SSP Orle w ramach programu Radosna Szkoła".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: Budowa placu zabaw przy SSP Orle w ramach programu Radosna Szkoła

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o unieważnieniu: Przetarg konserwacja i naprawa na sieci wodociągowej
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiana umowy - Przetarg pn.: „Konserwacje, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej w Gminie Wejherowo”".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: „Konserwacje, bieżšce naprawy oraz usuwanie awarii na sieci wodocišgowej w Gminie Wejherowo”. - ogłoszenie, SIWZ, załšcznik 9, schemat

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o rozstrzygnięciu - Przetarg: „Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo”.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg: „Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo”. - ogłoszenie, SIWZ, załšczniki nr 9 i 10.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa drogi gminnej klasy Z do Kąpina".

Link do załącznika nr 8a do SIWZ - dokumentacja projektowa

http://www.ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/20130523_dokumentacja_projektowa_po_zmianach.zip

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - UWAGA zmiana terminu składania ofert, odpowiedzi na pytania oraz powyżej link do załącznika nr 8a do SIWZ - dokumentacja projektowa - dotyczy przetargu rozbudowa drogi gminnej klasy Z do Kąpina
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:„Rozbudowa drogi gminnej klasy Z do Kšpina”. - ogłoszenie i SIWZ

załącznik nr 8 do siwz - dokumentacja projektowa:   http://ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/20130510_zal_nr8.zip 


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Wejherowo - wypoczynek letni dzieci i młodzieży".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Wywóz nieczystoœci płynnych ze zbiornika bezodpływowego w Kšpinie – Gmina Wejherowo”
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. "Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w Kąpinie - Gmina Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Przetarg pn. "Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w Kąpinie - Gmina Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o zmianie w wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe "dostawa sprzętu komputerowego"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe "dostawa sprzętu komputerowego"
informacje o wpisiePrzesunięcie terminu składania ofert
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zapytanie Ofertowe - Dostawa Sprzętu Komputerowego

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Kniewie i Ustarbowie"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg nieograniczony pn. „Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Kniewie i Ustarbowie”RZP.271.114.2013.JC

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania - Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Kniewie i Ustarbowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ - Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Kniewie i Ustarbowie
informacje o wpisieplik skompresowany   Zał. nr 8 - Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Kniewie i Ustarbowie
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Kniewie i Ustarbowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie - Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Kniewie i Ustarbowie

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe "dostawa pamięci masowej typu NAS oraz dysków twardych"
informacje o wpisieWyjaœnienia do zapytania ofertowego na „Dostawę serwerów pliku typu NAS oraz dysków twardych”
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zapytanie ofertowe - dostawa pamięci masowej typu NAS oraz dysków twardych

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn.: "Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych".
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z załącznikami - Przetarg pn.: "Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygnięcie przetargu nieograniczonego: „Œwiadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Wejherowo”
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana SIWZ: Przetarg nieograniczony: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Wejherowo'.
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana SIWZ, UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Przetarg nieograniczony „Œwiadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Wejherowo”.
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania wykonawców, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Przetarg nieograniczony „Œwiadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Wejherowo”
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania - Przetarg nieograniczony „Œwiadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Wejherowo”
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg nieograniczony „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Wejherowo”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Wejherowo w 2013 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Wejherowo.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygnięcie przetargu pn.:"Naprawa, konserwacja, przeglądy techniczne pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Wejherowo, jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo i Ochotniczych Straży Pożarnych".
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprostowanie ogłoszenia wraz z załącznikiem (treść ogłoszenia po zmianach) do przetargu pn.:"Naprawa, konserwacja, przeglądy techniczne pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Wejherowo, jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo i Ochotniczych Straży Pożarnych".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Naprawa, konserwacja, przeglądy techniczne pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Wejherowo, jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo i Ochotniczych Straży Pożarnych".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty przetarg pn. "Utworzenie ArtParku wraz z budową strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bolszewo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Dotyczy odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 12.02.2013 r. - przetarg "Utworzenie ArtParku wraz z budową strefy rekreacyjno- sportowej w miejscowości Bolszewo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania, Modyfikacja SIWZ,ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, specyfikacja techniczna - Dotyczy przetargu: "Utworzenie Artparku wraz z budową strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bolszewo"
informacje o wpisieplik skompresowany   Dotyczy przetargu: "Utworzenie Artparku wraz z budową strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bolszewo" -zmiana ogłoszenia; UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
Przetarg pn.: Utworzenie ArtParku wraz z budową strefy rekreacyjno- sportowej w miejscowości Bolszewo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania -Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Wejherowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Wejherowo" - ogłoszenienie o zmianie ogłoszenia UWAGA ZMIANA TERMINU, odpowiedzi na pytania wraz załącznikiem .
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Wejherowo - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania do przetargu na: Rozbudowa wodociągu w Gowinie".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg pn. " Rozbudowa wodociągu w Gowinie"
informacje o wpisieplik skompresowany   Zamówienie publiczne pn."Rozbudowa wodociągu w Gowinie".

Załączniki nr 1, 1a, 1b, 1c - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót - link 


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygniecie zamowienia:"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie - etap II".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - przetarg pn.:"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie - etap II".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygniecie zamowienia:"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie - etap II". - uwaga zmiana ogłoszenia
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania do przetargu na "Budowę strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie - etap II"
informacje o wpisieplik skompresowany   Zamówienie publiczne pn.:"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie - etap II". - uwaga zmiana ogłoszenia

LINK DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - dokumentacja


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Dostawa drukarek do komputerów PC
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zapytanie ofertowe - Dostawa drukarek do komputerów PC

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zapytanie ofertowe - Dostawa komputerów stacjonarnych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Dostawa komputerów stacjonarnych

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Dostawa zasilaczy UPS do komputerów stacjonarnych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zapytanie ofertowe - Dostawa zasilaczy UPS do komputerów stacjonarnych

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Dostawa oprogramowania biurowego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania biurowego

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa i montaż sceny widowiskowej".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpwiedzi na pytania dot. przetargu pn.:"Dostawa i montaż sceny widowiskowej".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Dostawa i montaż sceny widowiskowej".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik graficzny   Zawiadomienie o wyborze oferty do zamówienia : "Dostawa oleju opałowego w ilości 22 000 do SSP w Nowym Dworze Wejherowsim".
informacje o wpisieplik MS Word   Przetarg pn.:"Dostawa oleju opałowego w ilości 22 000 litrów do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym DworzeWejherowskim (1/2013)

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty : Przetarg pn.: "Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana projektu umowy - Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygniecie Przetargu - Adaptacja Ośrodka Zdrowia w budowie na SSP dla klas I-III w m. Bolszewo gm. Wejherowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Modyfikacja SIWZ; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UWAGA: TRZECIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Przetarg - Adaptacja Ośrodka Zdrowia w budowie na Samorządową Szkołę Podstawową dla klas 1-3 w m. Bolszewo gmina Wejherowo". z dnia 7.12.2012 r.
informacje o wpisieplik skompresowany   Modyfikacja SIWZ; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UWAGA: DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Przetarg - Adaptacja Ośrodka Zdrowia w budowie na Samorządową Szkołę Podstawową dla klas 1-3 w m. Bolszewo gmina Wejherowo". z dnia 4.12.2012 r.
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Przetarg - Adaptacja Ośrodka Zdrowia w budowie na Samorządową Szkołę Podstawową dla klas 1-3 w m. Bolszewo gmina Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Przetarg - Adaptacja Ośrodka Zdrowia w budowie na Samorządową Szkołę Podstawową dla klas 1-3 w m. Bolszewo gmina Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ - Adaptacja Ośrodka Zdrowia w budowie na Samorządową Szkołę Podstawową dla klas 1-3 w m. Bolszewo gmina Wejherowo
załączniki od 8.1 do 8.14 - Adaptacja Ośrodka Zdrowia w budowie na Samorządową Szkołę Podstawową dla klas 1-3 w m. Bolszewo gmina Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Załącznik nr 9 - Adaptacja Ośrodka Zdrowia w budowie na Samorządową Szkołę Podstawową dla klas 1-3 w m. Bolszewo gmina Wejherowo

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym dworze Wejherowskim"
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ, modyfikacja SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - " Rozbudowa szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim" - z 7.12.2012 r.
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ, modyfikacja SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - " Rozbudowa szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim" - z 4.12.2012 r.
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ, modyfikacja SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - " Rozbudowa szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ
załącznik nr 8 - Rozbudowa szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim
informacje o wpisieplik MS Word   SiWZ - Rozbudowa szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim
informacje o wpisieplik MS Word   Rozbudowa szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Przewóz wraz z opiekš dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wejherowo do/z placówek oœwiatowych, umożliwiajšce dowożonym dzieciom realizację obowišzku szkolnego /nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Przewóz wraz z opiekš dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wejherowo do/z placówek oœwiatowych, umożliwiajšce dowożonym dzieciom realizację obowišzku szkolnego /nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów mienia komunalnego Gminy Wejherowo",
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   "Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów mienia komunalnego Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów mienia komunalnego Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   unieważnienie postępowania dostawa i montaż sceny widowiskowe
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ - postępowanie "Dostawa i montaż sceny widowiskowej".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - postępowanie "Dostawa i montaż sceny widowiskowej".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Dostawa i montaż sceny widowiskowej".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu, pn.: "Obsługa prawna Urzędu Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania: przetarg pn.: "Obsługa prawna Urzędu Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Obsługa prawna Urzędu Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zakup rolby na lodowisko przy SSP w Gościcinie".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Zakup rolby na lodowisko przy SSP w Gościcinie".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.: "Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania - przetarg pn.: "Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo".- ogłoszenie, SIWZ
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana terminu skladania ofert -Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w m. Orle i Warszkowo
informacje o wpisieplik MS Word   zmiana ogłoszenia

Załączniki do SIWZ  - link poniżej

http://ug.wejherowo.pl/pub/zam_pub/bmr_orle_warszkowo.zip


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborach najkorzystniejszych ofert "Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treści SIWZ: " Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamówieniu - "Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. „Interwencyjne odœnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo”.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygniecie przetargu pn.: "Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo ”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty do przetargu nieograniczonego pn. Budowa ogrodzeń wokół placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy samorzšdowych szkołach podstawowych w Goœcicinie, Gowinie, Nowym Dworze Wejherowskim.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Budowa ogrodzeń wokół placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy samorzšdowych szkołach podstawowych w Goœcicinie, Gowinie, Nowym Dworze Wejherowskim.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treści SIWZ: " Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo".

Załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do siwz - http://ug.wejher.pl/2012/odsniezanie2012.zip,Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
informacje o wpisieplik skompresowany   WZÓR WNIOSKU i INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
informacje o wpisieplik MS Word   Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Wejherowo - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie przetargu - budowa miejsc rekreacji Orle, Warszkowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Modyfikacja SIWZ - Budowa miejsc rekreacji z przystaniami Orle i Warszkowo"
informacje o wpisieplik skompresowany    Odpowiedź do przetargu pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo" - materiały przetargowe część VIII
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Przetarg pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo" - materiały przetargowe część VII
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo" - materiały przetargowe część VI
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo" - materiały przetargowe część V
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo" - materiały przetargowe część IV
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo" - materiały przetargowe część III
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo" - materiały przetargowe część II
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Przetarg pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo" - projekt elektryczny.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo" - ogłoszenie, SIWZ, materiały przetargowe część I.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie przetargu - Budowa wodociągu w Gowinie
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Budowa wodociągu ul. Podgórna w Gowinie". - ogłoszenie, SIWZ, zał. 7

Przetarg pn.: "Budowa wodociągu ul. Podgórna w Gowinie" - materiały przetargowe - zał. 1-1b do siwz


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygniecie przetargu pn.: "Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie przetargu na zadanie 2 - zakup usług szkoleniowych w ramach projektu ABC nauki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:" Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo ”.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wyboru najkorzystniejszej oferty do przetargu Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą SIWZ oraz załączniki, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Kąpino)
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Uzupełnienie SIWZ - pierwsza strona SIWZ - „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kšpinie”,
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie" - zał. 10 cz. II architektura
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie" - zał. 10 cz. I
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie" - ogłoszenie, SIWZ

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu: " Wykonanie robót brukarskich na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania do przetargu Wykonanie robót brukarskich na terenie Gminy Wejherowo.
Przetarg pn.: "Wykonanie robót brukarskich na terenie Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Zmiana treści siwz - "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo", Załącznik nr 8z do siwz - po zmianach, Załącznik nr 8az do siwz - pozmianach.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uzupełnienie SIWZ - pierwsza strona SIWZ
Załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa dla części I i części II zamówienia
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo" - SIWZ, ogłoszenie, zał. nr 8

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Wybór najkorzysniejszej oferty dotyczy przetargu na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej z ewentualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania do przetargu Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Wejherowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Wejherowo".

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzysniejszej oferty dotyczy przetargu odprowadzenie wód opadowych z obrębu ulicy Dworskiej do istniejącego rowu m.Gościcino.pdf
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Odprowadzenie wód opadowych z obrębu ulicy Dworskiej do istniejącego rowu m. Gościcino".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik - unieważnienie przetargu pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami œcieków na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami œcieków na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami œcieków na terenie Gminy Wejherowo” - materiały przetargowe częœć I I
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami œcieków na terenie Gminy Wejherowo” - SIWZ oraz materiały przetargowe częœć I

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe:" Wielobranżowy nadzór nad realizacją rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim ".
informacje o wpisieplik skompresowany   Zapytanie ofertoe: Wielobranżowy nadzór nad realizacją rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe: "Wielobranżowy nadzór nad realizacją dobudowy sali gimnastycznej przy SSP w Górze".
informacje o wpisieplik skompresowany   Zapytanie ofertowe: Wielobranżowy nadzór nad realizacją dobudowy sali gimnastycznej przy SSP w Górze

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo - część IV".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - Przetarg pn.: "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo" - materiały przetargowe część III w tym SIWZ i ogłoszenie
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo" - materiały przetargowe część II
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo" - materiały przetargowe część I

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:" „Budowa œcieżki rowerowej na terenie Gminy Wejherowo” w ramach Projektu „Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego” /RZP.271.7.2012.JA/ - SIWZ, ogłoszenie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.:" Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wejherowo” w ramach Projektu „Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego".
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ - ZMIANA TERMINU - Przetarg pn.:" Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wejherowo” w ramach Projektu „Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego".

Materiały przetargowe


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy SSP Góra”
informacje o wpisieplik skompresowany   Odwowiedzi na pytania wraz zmiana SIWZ oraz załšczniki, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA TERMINU - Przetarg nieograniczony pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SSP Góra” RZP.271.24.2012.JA
informacje o wpisieplik skompresowany   Zmiana ogloszenia - zmiana terminu skladania ofert. - Przetarg pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górze".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania: Przetarg pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górze".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górze". - ogłoszenie, SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygniecie - unieważnienie: Przetarg nieograniczony pn. „Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert oraz odpowiedzi na pytania wykonawców - Przetarg nieograniczony pn. „Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo
informacje o wpisieplik MS Word   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - Ogłoszenie
informacje o wpisieplik MS Word   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - SIWZ
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał. 7.1.2
informacje o wpisieplik   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał.8
Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał. 9.1
Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał. 9.2
informacje o wpisieplik   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał.10

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: Budowa placów zabaw przy SSP w Gościcinie, Gowinie, Górze oraz w Nowym Dworze Wejherowskim w ramach rządowego programu Radosna Szkoła".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania -zestaw 3 "Radosna Szkoła"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ - "Radosna Szkoła"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dot. postępowania: Budowa placów zabaw przy SSP w Gościcinie, Gowinie, Górze oraz w Nowym Dworze Wejherowskim w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Przetarg pn.: Budowa placów zabaw przy SSP w Gościcinie, Gowinie, Górze oraz w Nowym Dworze Wejherowskim w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

ogłoszenie, SIWZ i materiały przetargowe


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - "Wykonanie projektów na budowę dróg na terenie Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik do wyjaśnień Zamawiającego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 8 do siwz - Po zmianie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Wykonanie projektów na budowę dróg na terenie Gminy Wejherowo"

Przetarg pn.: "Wykonanie projektów na budowę dróg na terenie Gminy Wejherowo".

Ogłoszenie i materiały przetargowe


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o unieważnieniu przetargu: "Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - ogłoszenie".
informacje o wpisieplik MS Word   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - ogłoszenie
informacje o wpisieplik MS Word   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - SIWZ
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał 7.1
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał 7.2
informacje o wpisieplik   Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał. 8
Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał. 9.1
Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami miejscowościach Orle i Warszkowo - zał. 9.2

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty " Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik MS Word   Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo - ogloszenie
informacje o wpisieplik MS Word   Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo - SIWZ
informacje o wpisieplik MS Word   Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo - projekt umowy

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Wejherowo - Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie przetargu pn.: "Dowożenie oraz odwożenie wraz z opiekš dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wejherowo do placówek oœwiatowych, umożliwiajšce dowożonym dzieciom realizację obowišzku szkolnego /nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od 01.05.2012 do 31.12.2012 r.”
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Dowożenie oraz odwożenie wraz z opiekš dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wejherowo do placówek oœwiatowych, umożliwiajšce dowożonym dzieciom realizację obowišzku szkolnego /nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od 01.05.2012 do 31.12.2012 r.”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg, placów na terenie Gminy Wejherowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg, placów na terenie Gminy Wejherowo”,
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana treœci SIWZ: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg, placów na terenie Gminy Wejherowo” - UWAGA: WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Przebudowa dróg, placów na terenie Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.: "Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. ABC nauki - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo, obejmujący zakup luster wraz z ich montażem ".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. ABC nauki - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo, obejmujący zakup luster wraz z ich montażem ".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłšczami w miejscowoœci Goœcicino Gmina Wejherowo – etap IV – zadanie 1”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: " Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaœniczego dla OSP",
informacje o wpisieplik skompresowany   1: Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana treœci siwz, wydłużenie terminu składania ofert - „Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaœniczego dla OSP”; 2: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - „Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaœniczego dla OSP”.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaœniczego dla OSP".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.: "Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. „ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno –rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. „ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno –rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo”.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu: Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg: Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo ”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: " Dostawa środka dezodorującego dla neutralizacji zapachów przy zrzucie ścieków na stacji zlewnej w Gościcinie przy ul. Brzozowej",
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg: „Dostawa œrodka dezodorujšcego dla neutralizacji zapachów przy zrzucie œcieków na stacji zlewnej w Goœcicinie przy ul. Brzozowej”.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące siwz: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gościcino Gmina Wejherowo etap IV zadanie 1".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sprostowanie - zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gościcino Gmina Wejherowo etap IV zadanie 1
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące siwz, zmiana treści siwz - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gościcino Gmina Wejherowo etap IV zadanie 1". - WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania Wykonawców - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gościcino Gmina Wejherowo etap IV zadanie 1".
informacje o wpisieplik skompresowany   1. Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana treœci SIWZ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłšczami w miejscowoœci Goœcicino Gmina Wejherowo – etap IV – zadanie 1 2.Zmiana treœci ogłoszenia o zamówieniu.
załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłšczami w miejscowoœci Goœcicino Gmina Wejherowo – etap IV – zadanie 1"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont cząstkowy nawierzchni dróg i placów na terenie gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zapytania i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: " Remont cząstkowy nawierzchni dróg i placów na terenie gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: „Remont czšstkowy nawierzchni dróg i placów na terenie gminy Wejherowo”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik - unieważnienie przetargu - Przetarg pn.: „ZAKUP PALIWA DO POJAZDÓW URZĘDU GMINY WEJHEROWO”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Wynik: Przetarg pn.: "Zakup wraz z dostawš sprzętu komputerowego, elektronicznego, programów komputerowych, mebli szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. „ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno –rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo”.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Zakup wraz z dostawš sprzętu komputerowego, elektronicznego, programów komputerowych, mebli szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. „ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno –rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo”.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rozstrzygnięcie przetargu "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Sopieszynie

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: Dostawa sprzętu informatycznego i kopiarek wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu: "Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu: "Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treści SIWZ Nr 2 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu: "Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu: "Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo".
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Zakup usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu indywidualizacji i wychowania uczniów pt. “ABC nauki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo ”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.: "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   "Wynik - unieważnienie przetargu pn.: Dostawa środka dezodorującego dla neutralizacji zapachów przy zrzucie ścieków na stacji zlewczej w Gościcinie przy ul. Brzozowej"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: „DOSTAWA ŒRODKA DEZODORUJĽCEGO DLA NEUTRALIZACJI ZAPACHÓW PRZY ZRZUCIE ŒCIEKÓW NA STACJI ZLEWCZEJ ".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: " Dostawa oleju opałowego w ilości 20 000 litrów oleju do SSP w Nowym Dworze Wejherowskim

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.: "Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w Kąpinie na terenie Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.: "Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Wejherowo'.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_2 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy w ramach Projektu: "Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy w ramach Projektu: "Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: Budowa œcieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaœnicy w ramach Projektu: „Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego” częœć 3
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: Budowa œcieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaœnicy w ramach Projektu: „Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego” częœć 2
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetartg pn: Budowa œcieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaœnicy w ramach Projektu: „Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego” - częœć 1

Uwaga: Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Gminy Miasta Wejherowa i teren Gminy Wejherowa (wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie).


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wyniku przetargu pn.: "ZAKUP PALIWA DO POJAZDÓW URZĘDU GMINY WEJHEROWO".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.:"Sukcesywna dostawa materiałów biurowych".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.: "Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Wejherowo"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.: "BUDOWA STACJI PODNOSZENIA CIŚNIENIA W SOPIESZYNIE"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Dostawa sprzętu informatycznego i kopiarek wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ4 - Zmiana terminu składania ofert: "Dostawa sprzętu informatycznego i kopiarek wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ3: "Dostawa sprzętu informatycznego i kopiarek wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ2: "Dostawa sprzętu informatycznego i kopiarek wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ: "Dostawa sprzętu informatycznego i kopiarek wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania"
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"Dostawa sprzętu informatycznego i kopiarek wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: „Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Wejherowo”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia pn..: Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania antywirusowego, kopiarek wielofunkcyjnych i kompresora na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.:„Obsługa prawna Urzędu Gminy.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn. „Budowa sezonowego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m w ramach programu Biały Orlik".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu: Interwencyjne odśnieżanie dróg na terenie Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   "Zawiadomienie o unieważnieniu części I oraz części IV zamówienia pn.: Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania antywirusowego, kopiarek wielofunkcyjnych i kompresora na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania"
informacje o wpisieplik skompresowany   Zmiany do przetargu pn.: "Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania antywirusowego, kopiarek wielofunkcyjnych i kompresora na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania" - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, zmiana SIWZ, odpowiedzi do SIWZ.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:" Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania antywirusowego, kopiarek wielofunkcyjnych i kompresora na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo z podziałem na zadania"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik graficzny   Wynik postępowania przetagowego: budowa stacji podnoszenia ciśnienia zlokalizowanej w miejscowości Sopieszyno wraz z dostarczeniem ostatecznej decyzji na użytkowanie.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór oferty: Przetarg pn.:"„Zmiana nawierzchni ul. Topolowej w Łężycach i ul. A.Albeckiego "

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy SSP w Górze (etap I) zgodnie z koncepcjš”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.:"„Zmiana nawierzchni ul. Topolowej w Łężycach i ul. A.Albeckiego "

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu: Przetarg - wyposażenie Dworku Drzewiarza w Gościcinie

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu pn.:"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z ewentualnymi przepompowniami ścieków w miejscowości Kąpino"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu: WYKONANIE PROJEKTÓW NA BUDOWĘ DRÓG NA TERENIE GMINY WEJHEROWO”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg pn.:"Budowa placów zabaw przy SSP w Nowym Dworze Wejherowskim oraz Górze"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty: " Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bieszkowice, Gniewowo, Nowy Dwór Wejherowski, Góra, Gościcino, Bolszewo, Gowino, Kąpino.",

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygnięcie przetargu pn.:"Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bolszewie oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty: "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roztrzygnięcie zamowienia publicznego na "Budowa placow zabaw przy Samorz,!dowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim oraz Gorze w ramach programu Radosna Szkola".

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : Budowa nowych punktów oœwietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowoœciach: Bieszkowice, Gniewowo, Nowy Dwór Wejherowski, Góra, Goœcicino, Bolszewo, Gowino, Kšpino.”
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania - zmiana treœci SIWZ : Budowa nowych punktów oœwietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowoœciach: Bieszkowice, Gniewowo, Nowy Dwór Wejherowski, Góra, Goœcicino, Bolszewo, Gowino, Kšpino.”
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treści SIWZ - "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bieszkowice, Gniewowo, Nowy Dwór Wejherowski, Góra, Gościcino, Bolszewo, Gowino, Kąpino."

Jarosław Domarusinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gościcinie
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gościcinie
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gościcinie
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
------------------------------------------------------------------------

Jarosław Domarusinformacje o wpisie


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania - wyposażenie Dworku Drzewiarza w Gościcinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na zapytania oferentów - Radoszna Szkoła

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Warszkowo i Orle poprzez wykonanie placów zabaw"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów mienia komunalnego Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Zapytanie ofertowe - dowozy na kolonie

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ 3 - Przetarg pn.: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ 2 - Przetarg pn.: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treści SIWZ 2 - Przetarg pn.: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana treści SIWZ - Przetarg pn.: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ - Przetarg pn.: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej" link do materiałów przetargowych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strona pierwsza SIWZ
Przetarg pn.: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej" link do materiałów przetargowych skompresowanych
Przetarg pn.: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej" link do materiałów przetargowych
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej" SIWZ i ogłoszenie

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Konserwacje i bieżące naprawy sieci wodociągowej w Gminie Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: " Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami ścieków w miejscowości Bolszewo etap obejmujący obszar pomiędzy ul.Zamostną (...)

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór oferty: Utwardzanie nawierzchni płytami IOMB oraz kostką betonową na terenie Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze oferty: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminy Wejherowo wraz z nadzorem autorskim".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   wynik postepowania-OCHRONA OSOB I MIENIA

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania pn.: "Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Remont cząstkowy dróg o placów na terenie Gminiy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Wejherowo"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania - Remont cząstkowy nawierzchni dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty: "Dostawa środka dezodorującego wraz z instalacją do dozowania dla neutralizacji zapachów przy zrzucie ścieków na stacji zlewczej w Gościcinie przy ul.Brzozowej".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i środków czystości dla Urzędu Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie przetargu: "Zakup paliwa dla pojazdów Urzędu Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania : "Zakup paliwa dla pojazdów Urzędu Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty: Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Wejherowo"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach Bolszewo, Gniewowo, Gościcino, Bieszkowice, Góra, Orle, Ustarbowo, Reszki i Gowino.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa odwodnienia (kanalizacji deszczowej) na terenie Gminy Wejehrowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty: " Wykonanie nakładki bitumicznej i umocnienie skarp na ulicy Obwodowej w Łężycach

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa nawierzchni z mieszanki asfaltowej na ul.Długiej w Sopieszynie

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   ZMIANA OGŁOSZENIA - „Wykonanie nakładki bitumicznej i umocnienie skarp na ulicy Obwodowej w Łężycach”
informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ oraz modyfikacja zał. 8a i przedmiary robót
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Przetarg: „Wykonanie nakładki bitumicznej i umocnienie skarp na ulicy Obwodowej w Łężycach” - zał. nr 10
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn. :„Wykonanie nakładki bitumicznej i umocnienie skarp na ulicy Obwodowej w Łężycach” ogłoszenie, SIWZ, zał. nr 8 i 9

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Budowa chonika w Kąpinie"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik graficzny   Wybór najkorzystniejszej oferty: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami ścieków w miejscwości Bolszewo, II etap obejmujący obszar pomiędzy rzeką Bolszewką a ścianą lasu (ul.Jagodowa) do ul.Zamostnej.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik graficzny   Wynik postępowania: "Budowa placu zabaw przy SSP w Bolszewie w ramach programu Radosna Szkoła"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wykluczenie z postępowania: "Budowa ulicy Harcerskiej w Bolszewie"
informacje o wpisieplik graficzny   Wybór oferty: "Budowa ulicy Harcerskiej w Bolszewie".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik graficzny   Wynik postępowania: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Wejherowo położonej w Kąpinie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o wynikach I publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Wejherowo położonych w Gościcinie w dniu 9 lipca 2010 r.
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "„Budowa placu zabaw przy SSP Bolszewo w ramach programu Radosna Szkoła”

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania - 'Adaptacja Dworku Drzewiarza w Gościcinie na cele edukacyjno-warsztatowe".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Wykonanie nawierzchni z płyt IOMB i żelbetowych płyt drogowych na terenie Gminy Wejherowo"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: Modernizacja ujęcia wody Pętkowice

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "Budowa apteki przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gościcinie

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja ujęcia wody Pętkowice"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Unieważnienie postępowania - Budowa apteki przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gościcinie

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik przetargu - Budowa - przebudowa miejsca pamięci narodowej w Piaśnicy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór oferty - przetarg budowa ośrodka zdrowia w Bolszewie - zaprojektuj i wybuduj

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 2-ch obszarów położonych na terenie Gminy Wejherowo?
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór wykonawcy - przetarg pn.:"Dostawa środka dezodorującego wraz z instalacją do dozowania preparatu dla neutralizacji zapachów przy zrzucie ścieków na stacji zlewczej w Gościcinie przy ul. Brzozowej"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Odpwiedzi na pytania dotyczace SIWZ - Dotyczy przetargu Opracowanie projektu miejscowych planów
informacje o wpisieplik skompresowany   PRZETARG NIEOGRANICZONY: ?Opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 2-ch obszarów położonych na terenie Gminy Wejherowo?

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odrzucenie oferty - Dostawy sukcesywne artykułów biurowych i środków czystości 2
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odrzucenie oferty - Dostawy sukcesywne artykułów biurowych i środków czystości 1
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór oferty - Dostawy sukcesywne artykułów biurowych i środków czystości

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Przetarg na sprzedaż autobusu

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania przetargowego: Obracowanie wielobranżowych projektów budowlanych dróg na trerenie Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik graficzny   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dobudowę sali do SSP w Gowinie
informacje o wpisieplik graficzny   Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ? Budowa sieci wodociągowej Zbychowo ? Reszki na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ? Budowa sieci wodociągowej Zbychowo ? Reszki na terenie Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Informacja uzupełniająca ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w przetargu p.n. ?Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Wejherowo? cz. 2/2
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja uzupełniająca ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w przetargu p.n. ?Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Wejherowo? cz. 1/2

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik graficzny   Wynik postępowania: Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Wejherowo"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik graficzny   Wynik postępowania: "Budowa ulicy Zamostnej w Orlu"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania " Budowa parkingu przy cmentarzu w Gościcinie na terenie Gminy Wejherowo"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: " Wykonanie nakładek asfaltowych na terenie Gminy Wejherowo"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wynik postępowania: "WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWRKU DRZEWIARZA W GOŚCICINIE NA CELE EDUKACYJNO WARSZTATOWE".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Odpowiedz na pytania wykonawców w postępowaniu Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Wejherowo z podziałem na zadania
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na zadania"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiana terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na zadania
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o unieważnieniu przetargu pn.: "Dowóz dzieci z terenu całej Gminy Wejherowo do Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Zadanie 4 - Wykonanie studni nr 3a wraz z likwidacją studni nr 3 na terenie ujęcia wody w Łężycach.
informacje o wpisieplik skompresowany   Zadanie 3 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gościcinie dz. 41/5, 52, 241/26, 241/33
informacje o wpisieplik skompresowany   Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Gościcinie ul. Wrzosowa, Dworska, Ziemska
informacje o wpisieplik skompresowany   Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamostne, Kniewo.
informacje o wpisieplik MS Word   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przetarg: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY WEJHEROWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
informacje o wpisieplik MS Word   PRZETARG: "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY WEJHEROWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej (Kolektor ?R?) wraz z punktem zlewnym kanalizacji sanitarnej w Gościcinie na terenie Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawę fabrycznie nowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób?

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Excel   Informacja uzupełniająca ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w przetargu p.n. "Kompleksowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wejherowo"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wybór oferty - przetarg pn.:"Kompleksowe utrzymanie dróg i wykonywanie nawierzchni drogowych na terenie Gminy Wejherowo".

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Oferta sprzedaży przyczepy załadowczej.

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik graficzny   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego RZPO/341/05/ZH/2009 -Rozbudowa sieci wodociągowej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo
informacje o wpisieplik MS Word   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego RZPO/341/05/ZH/2009 -Rozbudowa sieci wodociągowej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg pn." dostawa pojazdu specjalistycznego..."

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Wynik postępowania: ,, Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach Bolszewo, Gniewowo, Gościcino, Gowino, Kąpino, Nowy Dwór, Sopieszyno, Zbychowo"
informacje o wpisieplik MS Word   Wynik postępowania pn.: "Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Podgórnej i Nadrzecznej w Gościcinie"
informacje o wpisieplik MS Word   Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych na rozbudowę Samorządowych Szkół Podstawowych w Górze i Gowinie
informacje o wpisieplik MS Word   Wynik postępowania: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Zamostnej w Orlu

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Zmiany w dokumentacji dot. przetargu nieograniczonego na Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Podgórnej i Nadrzecznej w Gościcinie ogłoszonego w BIP pod nr 27983-2009 dnia 26.01.2009r
informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Podgórnej i Nadrzecznej w Gościcinie"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Przetarg pn.: "Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ul. Zamostnej w Orlu"

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Wynik postępowania przetargowego "Moje Boisko - Orlik 2012"


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

 starsze wpisy  w archiwum

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisiekontakt z administratorem: ....    nasza strona www...